Bij een oplossing een probleem zoeken


J. de Ruiter
Oktober 2017

 

Problemen vragen om een oplossing. Het hele denken van Homo sapiens is hierop gericht. Wij zijn voortdurend in de weer om voor problemen een oplossing te zoeken. Je zou kunnen zeggen dat vooruitgang (wat dan ook is) voor een groot deel aan deze attitude te danken is.
Maar kunnen oplossingen ook om een probleem vragen? Een enkele keer kom je wel eens de (ironisch-cynische) vraag tegen voor welk probleem dit eigenlijk de oplossing was. Het is ook zeker waar dat met enige regelmaat een bestaande oplossing (voor een bepaald probleem) later ook geschikt blijkt te zijn als oplossing voor een ander probleem. Door sommigen wordt dit dan innovatie genoemd.

Het leek mij interessant om eens een poging te wagen een redenering op zetten over de relatie tussen problemen en oplossingen en dan te zien of hier verhelderende inzichten door kunnen ontstaan.
Na enige verkenningen en wat probeerselen kwam ik tot de conclusie dat het dan handig is om nader in te gaan op drie vraagstukken:

  • Bij een gegeven probleem: naar een methodiek zoeken die een oplossing geeft.
  • Bij een gegeven methodiek: naar problemen zoeken die hiermee oplosbaar zijn.
  • Bij een gegeven oplossing en methodiek: naar problemen zoeken die op soortgelijke wijze oplosbaar zijn.

Hierna ziet u het resultaat van mijn exercitie. U kunt zelf beoordelen in hoeverre deze exercitie hout snijdt en daarnaast tot verhelderende inzichten leidt.

Verkenning relatie problemen - oplossingen.pdf