Voeg je bedrijfsmotto toe door te dubbelklikken.

 

Vervang deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.

Vervang deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.

Home

Deze website bevat diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen waarbij de achterliggende verklaringen vaak verrassend zijn en uitnodigen tot verwondering.

Verwondering kan ontstaan in diverse situaties:

   - Een complex probleem heeft een onverwachte en soms zelfs een eenvoudige oplossing of verklaring.
   - Een eenvoudig lijkend probleem heeft een heel andere oplossing dan veel mensen denken. Een oplossing die veel mensen niet eens kunnen geloven.
   - Van veel dingen is de complexiteit veel groter dan veel mensen denken.
   - Er zijn veel pseudo-wetenschappelijke opvattingen en theorieën die veel aanhangers hebben, ondanks het feit dat ze wetenschappelijk goed weerlegd zijn.

Verwondering is een belangrijke toestand van het brein die:

   - aanzet tot verder nadenken,
   - een belangrijk didactisch hulpmiddel kan zijn in het onderwijs,
   - bijdraagt aan de ontwikkeling van wetenschap,
   - uitsluitend voorbehouden is aan Homo sapiens.