Over het geloof in wonderen

 

J. de Ruiter
Maart 2012

 

 

Mijn definitie van wonder:
een gebeurtenis die onmogelijk is, onmogelijk lijkt of in hoge mate onwaarschijnlijk is vanuit het perspectief van de reguliere wetenschappen.

Hoewel veel mensen in wonderen geloven (wat ze daar dan ook onder mogen verstaan), tref je in dagbladen en hun (wetenschappelijke) bijlagen toch maar zelden een serieus artikel aan over dit geloof. In de afgelopen 25 jaar ben ik over dit onderwerp niet veel meer dan het volgende tegengekomen.

In de Leeuwarder Courant, 29 oktober 2004, rapporteert Guido de Bruin in het artikel Wonder nu meest ‘eigentijds-religieus over de resultaten van een onderzoek van de theologe Anne-Marie Korte. Zij heeft ruim 500 brieven onderzocht van de 1000 brieven met wonderverhalen die het KRO-televisieprogramma ‘Wonderen bestaan’ in een periode van twee jaar ontving.
Wat blijkt?
Van de onderzochte wonderen:
     - heeft 20% betrekking op een redding, zoals het ontsnappen aan een ongeluk,
     - heeft 15% betrekking op een bijzonder teken dat een boodschap inhoudt voor een wending in het leven,
     - gaat 15% over contact met dierbare overledenen,
     - gaat 10% over een voorspelling die is uitgekomen,
     - gaat 10% over een wonderbaarlijke genezing.
In 15% van de verhalen schrijft de verteller het wonder toe aan God.
In ruim 60% van de gevallen is sprake van een duiding in de sfeer van “er is meer” of “er is iets”.
Ruim 20% geeft helemaal geen diepere, religieuze duiding aan de wonderbaarlijke gebeurtenis die ze hebben meegemaakt.

In NRC Next, 22 april 2011, brengt Carola Houtekamer in het artikel Serge kan weer lopen. Geen wonder, wel ‘remarquable' verslag uit van haar bezoek aan het Medisch Bureau van Vaststellingen in Lourdes.
Dit bureau heeft sinds 1883 de taak vermeende wonderbaarlijke genezingen te onderzoeken.
De belangrijkste bevindingen van Carola Houtekamer:
     - Het aantal erkende wonderen in Lourdes is gedaald tot één in de tien, vijftien jaar. 
     - In totaal zijn nu 67 onverklaarbare genezingen door de Kerk erkend.
     - In bijna 130 jaar heeft het Bureau zo’n 7.000 medische dossiers van overklaarbare genezingen van Lourdes verzameld.

N.B.
Meer informatie over dit Bureau: http://www.lourdes-france.org